Håkan är en av delägarna och ansvarar för den största delen av produktion i hyvleriet