Göran är en av delägarna och ansvarar för snickeridelen där trappor och specialsnickerier tillverkas