Andreas är anställd och samarbetar med Göran i snickeriavdelningen samt jobbar till största delen med specialsnickerier